Litt kalkfattig til svakt intermediært nedre tuenivå

map VA01-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new