Temmelig til svært kalkfattig mykmatte til øvre fastmatte

map VA01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new