Vann- og gassførende kald havkilde i dyphavsvann

map MC06-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new