Mudderførende kald havkilde i intermediært vann

map MC06-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new