Vann- og gassførende kald havkilde i intermediært vann

map MC06-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new