Vann- og gassførende kald havkilde i atlantisk vann

map MC06-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new