Vann- og gassførende kald havkilde i dyphavsvann

map MC06-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new