Mudderførende kald havkilde i intermediært vann

map MC06-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new