Vann- og gassførende kald havkilde i intermediært vann

map MC06-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new