Mudderførende kald havkilde i atlantisk vann

map MC06-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new