Rabbepreget nedbørsmyr-myrtue

VC01-07

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM TØRRLEGGINGSVARIGHET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
   Nedre supralittoral / nedre bølgeslagsbelte / nedre tuenivå
  • j
   Midtre supralittoral / øvre bølgeslagsbelte / midtre tuenivå
  • k
   Øvre supralittoral / bølgesprutbeltet / øvre tuenivå
  • l
  • y
 • LM PERMAFROST

  • 0
   Uten permafrost
  • A
 • LM VINDUTSATTHET

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt vindpreget
  • c
  • y
 • LM MYRFLATEPREG

  • a
   Sterkt myrkantpreg
  • b
   Svakt myrkantpreg
  • c
   Svakt myrflatepreg
  • d
   Sterkt myrflatepreg

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Rabbepreget nedbørsmyr-myrtue inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK