Snaufjell-innlandsslettelandskap med isbre

I03-012

Grunntype

Områdene er innlandssletter/vidder mer enn 6 km fra kysten. Områdene av typen har isbre som er større enn 2km², eller som dekker mer enn en fjerdedel området. Områdene ligger over skoggrensen og er dominert av bart fjell og/eller blokkmark.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
   Uten våtmarkspreg
  • a
   Moderat våtmarkspreg
  • b
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Bart fjell og nakne løsmasser over skoggrensa
 • RM AVSTAND TIL KYSTEN

  • 0
   Med kystlinje
  • a
   Kystnær
  • b
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM BREPREG

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt isbrepreget
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-IS-12 i NiN 2.3.