Kupert snaufjellslandskap

I01-046

Grunntype

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Bart fjell og nakne løsmasser over skoggrensa
 • TF RELIEFF I INNLANDSÅS- OG FJELLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
  • d
   Markert kupert
  • e
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e