Kupert fjellheilandskap

I01-045

Grunntype

Landskapstypen omfatter kupert ås- og fjellandskap med høydeforskjeller større enn 250 meter. Områdene ligger over skoggrensen, med åpne men i hovedsak vegetasjonsdekte områder i fjellet. Vegetasjonen veksler mellom rabber, fjellheier, lesider og myrer. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og kraftledninger kan forekomme.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e
 • RM BREPREG

  • 0
   Uten isbrepreg
  • a
   Klart isbrepreget
  • b
 • SA VEGETASJONSDEKKE

  • a
  • b
  • c
   Hei og eng over skoggrensa
  • d
 • TF RELIEFF I INNLANDSÅS- OG FJELLANDSKAP

  • a
  • b
  • c
  • d
   Markert kupert
  • e

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-IA-45 i NiN 2.3.