Avfallshauger med animalske rester

TS10-06

Grunntype