Dødt plantemateriale i flomsonen

TS09-03

Grunntype