Dødt plantemateriale i fjæresonen

TS09-02

Grunntype