Fruktlegemer med løst vev, inkludert jordboende sopp

TS07-03

Grunntype