Sterkt modifisert ved innendørs

TS06-08

Grunntype