I bladverk, nåleverk og reproduktive deler av levende forvedete planter på land

TS05-02

Grunntype