På bladverk, nåleverk og reproduktive deler av levende forvedete planter på land

TS05-01

Grunntype