Røtter av levende, ikke forvedete planter på land

TS04-03

Grunntype