I levende, ikke forvedete planter på land

TS04-02

Grunntype