På levende, ikke forvedete planter på land

TS04-01

Grunntype