Ytre vev hos marine invertebrater uten kalkskjelett

MS06-03

Grunntype