Gasshydratpingo

FL-N03

Hovedtype

Haug på havbunnen som dannes ved akkumulering av gasshydrater under bunnens overflate.

Nær sirkulære hauger med bratte sider og ujevn overflate. Gasshydratpingoer forekommer i grupper. Gasshydratpingoer dannes ved at gass som strømmer opp fra dypere lag under havbunnen akkumuleres i porerom i sedimenter under overflaten og danner gasshydrater. Gass under overtrykk kan dessuten bidra til å løfte sedimenter videre oppover. Under slike forhold er det vanlig at karbonater sementeres og gir haugen en fast struktur.

Gasshydratpingoer forekommer på havbunnen på steder med lav temperatur og høyt trykk, dvs. på store dyp og i kalde strøk. Gasshydratpingoer er blant annet beskrevet fra Storfjordrenna og Storbanken i Barentshavet.

FL-N03 Gasshydratpingo kan forveksles med FL-F02 pingoer. Gasshydratpingoer kan også finnes på land, for eks. i Sibir. Kan også forveksles med FL-H20 morenehauger dannet av isbreer.

Gasshydratpingoer er godt kjent og beskrevet i litteraturen. Utbredelsesområde er ikke så godt kjent, da store deler av havbunnen fortsatt ikke er kartlagt.

Denne enheten er ikke inkludert i NiN versjon 2.3

Det finnes eksempler på gasshydratpingoer på Spitsbergenbanken i Barentshavet.

FL-N03 Gasshydratpingo defineres som aktive i og med at de eksisterer. De varierer både i størrelse og form.

Andreassen K, Hubbard A, Winsborrow M, Patton H, Vadakkepuliyambatta S, Plaza-Faverola A, Gudlaugsson E, Serov P, Deryabin A, Mattingsdal R, Mienert J og Bünz S. (2017) Massive blow-out craters formed by hydrate-controlled methane expulsion from the Arctic seafloor. Science. 356(6341):948-953. doi 10.1126/science.aal4500 Serov, P, Vadakkepuliyambatta S, Mienert, J, Patton, H, Portnov, A, Silyakova, A, Panieri, G, Carroll, M L Carroll, J L, Andreassen, K, og Hubbard, A (2017) Postglacial response of Arctic Ocean gas hydrates to climatic amelioration. PNAS 114: 6215-6220. https://doi.org/10.1073/pnas.1619288114 Nixon, F C., Chand, S, Thorsnes, T og Bjarnadóttir, L R (2019) A modified gas hydrate-geomorphological model for a new discovery of enigmatic craters and seabed mounds in the Central Barents Sea, Norway. Geo-Marine letters 39: 101-203. https://doi.org/10.1007/s00367-019-00567-1.