Kunstige elveløp og elveløp med sterkt endret hydromorfologi

EL-G

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppe som omfatter kunstige elveløp og elveløp med sterkt endret hydromorfologi.

EL-G Elveløp med sterkt endret hydromorfologi omfatter elveløp som har fått klart endret hydromorfologi ved at det er laget helt nye eller sterkt endrede elveløp. Dette kan være kunstig anlagte elveløp i parker eller elveløp som legges helt om. For denne elveløpstypen er endringene så store at det blir et helt nytt elveløp

Forekommer i vassdrag som ligger nær bebygde områder med mye infrastruktur over hele landet og i umiddelbar nærhet av vannkraftverk, inntaksdemninger og lignende.

EL-G Kunstige elveløp med sterkt endret hydromorfologi kan forveksles med EL-F Elveløp med klart endret hydromorfologi.EL-G skilles fra EL-F ved at for EL-G Kunstige elveløp og elveløp med sterkt endret hydromorfologi skjer endringene ved svært omfattende fysiske endringer i både bunnen og i kantene i et eksisterende elveløp, eller at det lages helt nye elveløp.

Hovedtypen er ny.

Elveløpstypen varierer betydelig, avhengig type og omfang av tiltakene som er gjennomført.