Elveløp med klart endret hydromorfologi

EL-F

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppe som omfatter alle elvetyper med klart endret hydromorfologi, dvs. regulerte elver

EL-F Elveløp med klart endret hydromorfologi omfatter elveløp som har fått klart endret hydromorfologi ved økt eller redusert vannføring og/eller fysiske endringer i selve elveløpet pga. vassdragsregulering eller flomsikring.

Forekommer i regulerte vassdrag over hele landet

EL-F Elveløp med klart endret hydromorfologi kan forveksles med EL-G Kunstige elveløp og elveløp med sterkt endret hydromorfologi. EL-F skilles fra EL-G ved at for EL-F Elveløp med klart endret hydromorfologi skjer endringene i et eksisterende elveløp og mer enn 50 % elv elvebunnen er uendret.

Hovedtypegruppen er ny.

Elveløpstypen varierer betydelig, avhengig type og omfang av tiltakene som er gjennomført.