Vegetasjonsdekke

SA-VE

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi VE-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel