Total tresjiktsdekning

SA-TT

Artsgruppesammensetning

Inndeling

0
0 0
1
1 0–3,125
2
2 3.125–6,25
3
3 6,25–12,5
4
4 12,5–25
5
5 25–50
6
6 50–75
7
7 75–90
8
8 90–100