Dominansutforming av tresjiktet

SA-AD

Relativ del-artsgruppesammensetning

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi AD-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel