Mark- og bunnlevende art

RA-MB-JUNIcomm

Artsforekomst/-mengde

Inndeling

0
0 0
1
1 0–3,125
2
2 3,125–12,5
3
3 12,5–37,5
4
4 37,5–80
5
5 80–100
0
0 Fravær
1
1 Forekomst