Middelvannføring

LM-VA

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi VA-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

*
* *