Elveløpssinuositet

LM-SI

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi SI-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

*
* *