Elveløpshelning

LM-HE

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi HE-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel