Flomvannføring

LM-FV

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi FV-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

*
* *