Elveløpsøy-kompleksitet

LM-EI

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi EI-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

*
* *