Elveløpsbanke-kompleksitet

LM-EB

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi EB-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel

*
* *