Innløpsbekker/elver i innsjø

LM-II

Innsjøbassengegenskaper

Inndeling

0
0 Fravær
1
1 Forekomst