Grunnvannskontakt i innsjø

LM-IG

Innsjøbassengegenskaper

Inndeling

0
0 Fravær
1
1 Forekomst