Opphav til elvetransportert materiale

LM-ET

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi ET-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel