Opphav til elvebunnsubstrat

LM-ES

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi ES-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel