Elveløpsplanform

LM-EP

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi EP-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel