Lengdeprofil i elveløp med sedimentbunn

LM-EL

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi EL-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel