Lengdeprofil i elveløp over fast fjell

LM-EF

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi EF-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel