Tørrlegging av elv

LM-ED

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ikke-ordnet faktorverdi ED-SI Variabelspesifikk trinndeling, ikke-ordnet faktorvariabel