Ny naturgitt grunn våtmark med innsjø- eller elvevannstilførsel

map VG02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new