Ny naturgitt grunn våtmark med jordvannstilførsel eller kildepreg

map VG02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new