Ny naturgitt grunn våtmark med innsjø- eller elvevannstilførsel

map VG02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new