Ny naturgitt grunn våtmark med jordvannstilførsel eller kildepreg

map VG02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new